Пропозиції Перечинської міської ради /Propositions of Perechyn city council

Характеристика об’єкта для здійснення комерційної діяльності

Characteristics of an object for commercial activity

1.Споруда/ Building

 

Колишня оранжерея                                                                                                                                                  

 Загальна площа - 221,4 м. кв                                                              

 Пропонується для здачі в оренду або продаж                                       

 Місцерозташування – м.Перечин, пл. Незалежності, 5                         

 Контакти: Перечинська міська рада                                                      

 м.Перечин, пл.Народна, 16                                                                   

 тел.03145-21409                                                                                  

 rada_perechyn@ukr.net 

                                                                  

 

 Former greenhouse

 The total area – 221,4

 Offered for rent or sale.

 Location – Perechyn city, Nezalezhnosty area, 5

 Contacts: Perechyn city council

 Perechyn city, Narodna area, 16

 tel. 0345-21409

 rada_perechyn@ukr.net


  

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Будівля/ Building

 

Колишня майстерня

Загальна площа - 91,4м. кв.

Пропонується для здачі в оренду або продаж

Місцерозташування – м.Перечин,вул. Ужанська (вул. Червоноармійська), 30/15С

Контакти: Перечинська міська рада

м.Перечин, пл.Народна, 16

тел.03145-21409

rada_perechyn@ukr.net

Building of the former workshop

The total area is 91.4 m. sq.

It is offered for rent or sale

Location – Perechyn city, Uzhanska st. (Krasnoarmeyskaya street), 30 / 15С

Contacts: Perechyn city council

Perechyn city, Narodna area, 16

tel. 0345-21409

rada_perechyn@ukr.net

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Будівля/ Building

 

Колишня казарма

Загальна площа - 529,5 кв.м.

Пропонується для здачі в оренду або продаж

Місцерозташування – м.Перечин, Ужанська,30/3Г

Контакти: Перечинська міська рада

м.Перечин, пл.Народна, 16

тел.03145-21409

rada_perechyn@ukr.net

Building of the former lodgment

The total area is 529.5 sq.m.

It is offered for rent or sale

Location - Perechyn city, Uzhanska st, 30 / 3H

Contacts: Perechyn city council

Perechyn city, Narodna area, 16

tel. 0345-21409

rada_perechyn@ukr.net

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Будівля/ Building

 

Колишня  їдальня

Загальна площа -  438,6 кв. м.

Пропонується для здачі в оренду або продаж

Місцерозташування – м.Перечин, Ужанська, 30/5Ї

Контакти: Перечинська міська рада

м.Перечин, пл.Народна, 16

тел.03145-21409

rada_perechyn@ukr.net

Building of the former canteen

The total area is 438.6 square meters. m

It is offered for rent or sale

Location – Perechyn city, Uzhanska st, 30 / 5І

Contacts: Perechyn city council

Perechyn city, Narodna area, 16

tel. 0345-21409

rada_perechyn@ukr.net

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Будівля/ Building

 

Підвал.

Загальна площа - 119,0 м. кв.

Пропонується для продажу.

Місцерозташування – м.Перечин, вул. Ужанська, 3А

Контакти: Перечинська міська рада

м.Перечин, пл.Народна, 16

тел.03145-21409

rada_perechyn@ukr.net

Cellar

The total area is 119.0 sq. m.

It is offered for rent or sale

Location – Perechyn city,  Uzhanska st, 3A

Contacts: Perechyn city council

Perechyn city, Narodna area, 16

tel. 0345-21409

rada_perechyn@ukr.net

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика об’єкта для здійснення комерційної діяльності/ Characteristic of an object for commercial activity

НОК «Атолл Холдінг» (науково-освітній комплекс Атолл Холдінг»)

Atoll Holding” (Atoll Holding Scientific and Educational Complex)

1.Загальні будівлі майнового комплексу /General buildings of the property complex

 Дві  будівлі:

Чотирьохповерхова будівля (1961 кв.м.):

1-й пов. 667,6 кв.м.

2-й пов. 474,7 кв.м.

3-й пов. 479,2 кв.м.

4-й пов. 339,5 кв.м.

Одноповерхова будівля прохідної 35,7 кв.м.

Двоповерхова адмінбудівля (512,7 кв.м.) 1-й пов. 245,0 кв.м. 2-й пов. 253,4 кв.м. Одноповерхова будівля прохідної 29,4 кв.м.

Під'їзд – асфальтована дорога.

Комунікації – підведена електроенергія. 

Пропозиції власника щодо використання:

Майновий комплекс планується під облаштування науково-освітнього комплексу, навчального закладу.

Можливість облаштування офісного приміщення. 

Майновий комплекс пропонується як під продаж, так і для надання в оренду.

Земельні ділянки, на яких розташований комплекс 0,1530 га та 0,3977 га (для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти)

Місцезнаходження: м. Перечин, провулок Ужанський, 6 та провулок Ужанський 5

Контакти: м. Ужгород, пл. Корятовича, 5, тел. (0312) 612447

 General buildings of property complex: 2 buildings:

Four storey building (1961 sq.m.):

1st floor 667.6 sq.m.

2nd floor 474.7 sq.m.

3rd floor 479.2 sq.m.

4th floor 339.5 sq.m.

One-story building of passage 35,7 sq.m.

Two-storey building (512.7 sq.m.) 1st floor. 245.0 sq.m. 2nd floor 253.4 sq.m. One-story building of passage 29.4 sq.m.

Access is an asphalted road.

Communications - Electricity supplied.Owner suggestions for use:

Property complex is planned under the arrangement of a scientific and educational complex, an educational institution.

Possibility of arrangement of office space.

The property complex is offered for sale as well as for renting.

Land plots, where the complex is 0.1530 hectares and 0.3977 hectares (for construction and maintenance of educational institutions buildings)

Location: Perechyn city, Uzhansky lane, 6 and Uzhansky lane 5

Contacts: Uzhgorod,  Koryatovicha area 5, tel. (0312) 612447

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечинська районна спілка споживчих товариств

Perechyn district association of consumer company

2.Хлібокомбінат/Backery

Площа приміщення – 1905 кв.м. Приміщення у задовільному стані.  У наявності водо-, електро-, газопостачання та каналізація. Будівля розміщена на земельній ділянці загальною площею 0,97 га. До об’єкту є підведена асфальтована дорога, знаходиться на відстані 200м від автодороги Ужгород – Львів – Самбір, 200 м від залізничної станції Перечин та біля 300 м від автостанції АС «Перечин».

Умови співпраці з інвестором – оренда, спільна власність.

Контакти: м.Перечин, вул.Маяковського, 46, (03145)21660.

The area of the premises is 1905 sq.m. Premises are in satisfactory condition. Water, electricity, gas supply and sewerage are available. The building is located on a land plot with a total area of 0.97 hectares. There is an asphalted road, 200 m from the Uzhgorod-Lviv-Sambir highway, 200 m from Perechyn railway station and about 300 m from Perechyn's bus station. Terms of cooperation with the investor - lease, joint ownership.

Contacts: Perechyn city, 46, Mayakovskoho St., (03145) 21660.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечинський професійний ліцей

Perechyn professional lyceum

3. 5-ий поверх гуртожитку Перечинського професійного ліцею

3. 5-story hostel of Perechyn professional lyceum

 Приміщення для облаштування гуртожитку. Всього 32 кімнати, загальна кількість місць – 80.

Загальна площа – 780,0 кв.м.к

Комунікації підведені.

Місцезнаходження: м.Перечин, вул.Будівельників, 8.

Тел.: 0501039601

Facilities for the arrangement of the hostel. There are 32 rooms in total, 80 seats in total.

Total area – 780,0 sq.m.

Availible all communications.

Location: Perechyn city, Budivelnykiv str., 8.

Tel .: 0501039601

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АТ «Комінвестбанк»

"Cominvestbank"

1.Будівля/ Building

Пропонується нежитлова будівля готельно-ресторанного комплексу загальною площею 829,8 кв.м, прибудова загальною площею 219,9 в.м.

Пропонується для здачі в оренду, продажу.

Місцерозташування: м.Перечин, вул.Будівельників, 10. 

Тел.: 066-980-28-22, 050-317-81-84

The non-residential building of the hotel-restaurant complex with a total area of 829.8 square meters, an annex with a total area of 219.9 square meters is offered.

It is offered for rent or sale

Location: Perechyn city, Budivelnykiv st, 10.

Tel .: 066-980-28-22, 050-317-81-84

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Ферма/Farm

 Колишній корівник.

Загальна площа – 1782,3 кв.м.

Пропонується для здачі в оренду, продажу.

Місцерозташування:  с.Сімер, вул..Зарічна,1

Тел.: 066-980-28-22, 050-317-81-84

The facility was previously used as a cattery. Total area - 1782.3 sq.m.

It is offered for rent or sale

Location: Simer village, Zarichnaya st, 1

Tel .: 066-980-28-22, 050-317-81-84

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Виробниче приміщення/Production premises

 Виробничий корпус. Одноповерхова каркасного типу будівля загальною площею 887,8 кв.м., висота 5,0 м, фундамент – з/бетон, колони - металеві, стіни – цегляні, металеві сандвіч-панелі, покрівля – метало шифер по металевим фермам, підлоги – бетонні, оздоблення – штукатурка, отвори – металеві, опалення – автономне. Наявна електроенергія.

Пропонується для здачі в оренду, продажу.

Місцерозташування: м.Перечин, пров.Ужанський,11

Тел.: 066-980-28-22, 050-317-81-84

 Production Corps. A single-storey frame type building with a total area of 887.8 square meters, a height of 5.0 meters, a foundation - with / concrete, columns - metal, walls - brick, metal sandwich panels, roof - metal slate on metal farms, floors - concrete , finishing - plaster, openings - metal, heating - autonomous. Available electricity.

It is offered for rent or sale

Location: Perechyn city, Uzhansky lane, 11

066-980-28-22, 050-317-81-84

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ТОВ «MOCT-2006»

LLC “MOST – 2006”

1.Будівля/ Building

Будівля розміщена на земельній ділянці площею 0,3 га. Знаходиться в м.Перечин, на ділянці дороги Ужгород-Львів-Самбір по  ул..Ужанська,30, біля центральної дороги. Підключено електроенергію, поруч газ, вода. Розроблено техумови на підключення всіх комунікацій. Електроенергія 10 кВт+можливість підключення до власного трансформатора.

Будівля двоповерхова. Загальна площа – 533,9 кв.м. На будівлі замінено дах, перекриття бетонне. Є розроблений проект на учбово-офісні  приміщення з столовою.

Власник готовий розглянути будь-які пропозиції, можливе спів фінансування проекту.

Місцерозташування: м.Перечин, вул. Ужанська, 30

Контакти: 0507441454 (Viber)

E-mail:moct2006@gmail.com

The building is located on a land plot of 0.3 hectares. Located in Perechyn, on the section of the Uzhgorod-Lviv-Sambir road, 30 Uzhanska Street, near the central road. Electricity, gas, water is connected. The technical conditions for connecting all communications have been developed. Power 10 kW + possibility to connect to own transformer.

Two-story building. Total area – 533,9 sq.m. The building replaced the roof, the ceiling concrete. There is a developed project for office and office rooms with a dining room.

The owner is ready to consider any proposals, possible co-financing of the project.

Contacts: 0507441454 (Viber)

Location: Perechyn city, Uzhanska st. ,30

E-mail: moct2006@gmail.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Земельна ділянка з чотирма будівлями /Land plot with 4 buildings

Вартове приміщення, полоща - 250м.кв

___________________________________________________________________________

Кафе, площа - 160 кв.м.


_____________________________________________________________________

Гуртожиток, площа - 626,4 кв.м

Земельна ділянка площею 0,7928 га. Знаходиться в м.Перечин, на ділянці дороги Ужгород-Львів-Самбір по  вул.Ужанська,30, біля центральної дороги. Підключено електроенергію, поруч газ, вода. Розроблено техумови на підключення всіх комунікацій.

На земельній ділянці розміщено 4 будівлі:

Вартове приміщення, площа – 250 кв.м., одноповерхова будівля

Чайна, площа – 160 кв.м., одноповерхова будівля

Акумуляторна – будівля в незадовільному стані

Гуртожиток, площа – 626,4 кв.м. Будівля двоповерхова. Площа 1 поверху – 318,4 кв.м., 2 поверху – 308 кв.м.

Власник готовий розглянути будь-які пропозиції, можливе спів фінансування проекту.

Місцерозташування: м.Перечин, вул. Ужанська, 30

Контакти: 0507441454 (Viber)

E-mail: moct2006@gmail.com

Land with an area of ​​0.7928 hectares. Located in Perechyn, on the section of the Uzhgorod-Lviv-Sambir road, 30 Uzhanska Street, near the central road. Electricity, gas, water is connected. The technical conditions for connecting all communications have been developed.

There are 4 buildings on the land:

Guard room, area - 250 sq.m., one-story building

Tea room, area - 160 sq.m., one-story building

Rechargeable - the building is in unsatisfactory condition

Hostel, area - 626.4 sq.m. Two-story building. Area 1 floor - 318.4 sq. M., 2 floors - 308 sq. M.

The owner is ready to consider any proposals, possible co-financing of the project.

Contacts: 0507441454 (Viber)

E-mail: moct2006@gmail.com

Location: Perechyn city, Uzhanska st, 30

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Земельна ділянка з будівлею/Land plot with building

 Земельна ділянка площею 0,1571 га. Знаходиться в м.Перечин, на ділянці дороги Ужгород-Львів-Самбір по  вул.Ужанська,30, біля центральної дороги. Підключено електроенергію, поруч газ, вода. Розроблено техумови на підключення всіх комунікацій.

На земельній ділянці розміщена одноповерхова будівля площею 780,0 кв.м., розрахована на сейсмічну активність 8 балів. Дах новий, перекриття бетонне. Є розроблений проект під облаштування квартир.

Власник готовий розглянути будь-які пропозиції, можливе спів фінансування проекту.

Місцерозташування: м.Перечин, вул. Ужанська, 30

Контакти: 0507441454 (Viber)

E-mail: moct2006@gmail.com

Land with an area of ​​0.1571 hectares. Located in Perechyn, on the section of the Uzhgorod-Lviv-Sambir road, 30 Uzhanska Street, near the central road. Electricity, gas, water is connected. The technical conditions for connecting all communications have been developed.

On a land plot there is a one-storied building with an area of ​​780,0 sq.m., calculated on seismic activity of 8 points. The roof is new, the concrete is overlapped. There is a developed project for the arrangement of apartments.

The owner is ready to consider any proposals, possible co-financing of the project.

Contacts: 0507441454 (Viber)

E-mail: moct2006@gmail.com

Location: Perechyn city, Uzhanska st, 30

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції від фізичних осіб

Suggestions from individuals

Характеристика об’єкта для здійснення комерційної діяльності/Characteristics of an object for commercial activity

Одноповерхова недобудова загальною площею 136 кв.м.

Розташована в центрі міста Перечин.

Всі комунікації поруч.

Комунікації в будівлі відсутні.

Пропонується під оренду для ведення підприємницької діяльності.

Місцерозташування: м.Перечин, вул.Ужгородська, 2/4,

тел. 050-977-8032

One-story unfinished building with a total area of 136 sq.m.

Located in the center of Perechyn. All communications are nearby.

There are no communications in the building.

Offered for rent for business.

Location: Perechyn city, Uzhgorodska st, 2/4,

tel. 050-977-8032

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Будівля. Складські приміщення.

Загальна площа приміщень – 631 кв.м.

Пропонується для здачі в оренду. Комунікації підведені.

Місцерозташування: м.Перечин, вул.Маяковського, 18,

біля залізничного вокзалу

тел. 0503720183

Warehouse buildings

The total area of the premises is 631 sq.m.

Offered for rent. Communications have been announced.

Location: Perechyn city, Mayakovskoho st, 18,

near the train station

tel.0503720183

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Раніше використовувалася як казарма військової частини.

Двоповерхова будівля, загальною площею 670 кв. м., висота поверху 3 м.

Знаходиться на земельній ділянці площею 0,17 га.

 На будівлі встановлюється охоронна сигналізація.  Підключається до електромережі ( 3 фази, потужність 10 кВт. При потребі можна підключити більшу потужність) . Інші комунікації на даний момент не підключені, але при потребі, можна підключити, так як вони поряд.

Місцерозташування: м. Перечин, вул. Ужанська (Червоноармійська), 30/10Х

Тел.:050-317-94-61

More recently used like barracks for the military unit.

Two store building, the total area is 670 sq. m.

The building is equipped with a security alarm system. Connected to the mains (3 phases, power 10 kW, if

necessary, you can connect more power). Other communications are not currently connected, but if

necessary, you can connect, as they are near.

Location: Perechyn city, Uzhanska (Chervonoarmiyska) st., 30/10X

Tel. 050 317 94 61