Проект рішення Про затвердження порядку демонтажу незаконно встановлених споруд на території м.Перечин

                               Дата публікації: 17.11.2016р.                                      

 

                                                         УКРАЇНА                                                                

                                                                        ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                         

_ пленарне засідання

 __ сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

                      

 

від   __ грудня  2016 року №__

               м.Перечин

 

 

Про затвердження порядку

демонтажу незаконно встановлених

споруд на території м.Перечин

 

Відповідно до статей 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 13 статті 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, з метою покращення благоустрою міста Перечинська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити порядок демонтажу незаконно встановлених споруд на території м.Перечин, згідно з додатком.
  2. 2. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку(голова комісії Колбовський Т.Г.)

 

 

 

 

Міський голова                                               Погоріляк І.М.

 

 

  

 

Додаток 1

До рішення__ сесії 7 скликання

№ __ від __ грудня 2016р.

 

Порядок

демонтажу незаконно встановлених споруд

на території м.Перечин

 

  1. Порядок розміщення малих архітектурних, форм та тимчасових споруд визначений Єдиними правилами ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198,  іншими нормативно-правовими актами. 
  2. Підставою для проведення робіт з встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд є дозвіл (ордер) на проведення робіт з благоустрою, який видається за наявності дозволу на розміщення тимчасових споруд, виданого виконавчим комітетом Перечинської міської ради.
  3. Порядок розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд. 

3.1. Розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд у місцях, визначених для проведення загальноміських заходів та ярмарків, проводиться згідно з вимогами розпорядчих документів Перечинської міської ради, та погодження з головним архітектором Перечинської РДА, в яких обов'язково передбачаються заходи щодо запобігання пошкодженню об'єктів благоустрою, зелених насаджень, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття, належного утримання  біотуалетів. 

3.2. Біля кожної малої архітектурної форми та тимчасової споруди повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також штучне покриття вдосконаленого типу завширшки: 

- по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції споруди) - 2 м; 

- з боку вітрини і службового входу - 1 м; 

-з боку входу для покупців - 1,7 м. 

У разі розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд на відстані більше 2 метрів від тротуару з тротуару до них повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,7 метра з врахуванням потреби для просування осіб з обмеженими можливостями. 

3.3. Біля стаціонарних малих архітектурних форм та тимчасових споруд повинні бути встановлені не менше двох урн для збирання твердих побутових відходів.  Власник малої архітектурної форми та тимчасових споруд проводить заходи з озеленення та квіткового оформлення цієї території, а також забезпечує прибирання прилеглої території.

3.4. Власники (балансоутримувачі) зобов'язані проводити (при необхідності, але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього вигляду малої архітектурної форми та тимчасової споруди згідно з паспортом, затвердженим в установленому порядку виконавчим комітетом Перечинської міської ради.

3.5. Малі архітектурні форми та тимчасові споруди, які розміщені (встановлені або збудовані) без відповідної, оформленої в установленому порядку дозвільної документації, з відхиленням від проекту, вважаються самочинно розміщеними малими архітектурними формами, тимчасовими спорудами чи конструкціями, а використання земельної ділянки під ці споруди класифікується, як самовільне зайняття/захоплення землі. Вищезазначені об’єкти підлягають демонтажу за кошти особи, що здійснила встановлення. Якщо особа, що здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд, не здійснила демонтаж у визначені приписом строки, демонтаж малих архітектурних форм та тимчасових споруд здійснюється в порядку, встановленому цими Правилами. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд, не набуває права власності на них. 

3.6. Забороняється розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у червоних лініях забудови, охоронних зонах інженерних мереж та за рахунок зелених насаджень, у тому числі за рахунок газонів, квітників тощо, крім випадків, прямо визначених Перечинською міською радою. 

  1. Порядок демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд та конструкцій:

4.1. Демонтаж, перевезення, зберігання самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд та конструкцій, власники яких ухиляються від демонтажу (або власники яких не відомі), відновлення благоустрою на місці самовільного їх встановлення, здійснюється за кошти місцевого бюджету. Відшкодування завданих збитків здійснюється в установленому порядку.

4.2. Рішення про демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій приймається виконавчими органами Перечинської міської ради. 

4.3. Демонтаж здійснюється в наступному порядку: 

При виявленні самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій,  скликається комісія з представників виконавчого комітету та депутатського корпусу Перечинської міської ради, міжрайонного відділу внутрішніх справ (за згодою), особи, яка здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій (у разі її присутності), для їх огляду, про що складається акт. Акт обов’язково повинен містити опис малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро - та водопостачання) та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень.  

4.4. Після складання акта на демонтаж малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій, ці об’єкти опечатуються та перевозяться на майданчик тимчасового зберігання, де передаються відповідальній особі під розпис. 

4.5. Демонтовані малі архітектурні форми, тимчасові споруди чи конструкції видаються власнику, або його представнику після оплати ним збитків, понесених під час проведення демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій, відновлення порушеного благоустрою.

4.6. Особа, що самовільно встановила малі архітектурні форми, тимчасові споруди чи конструкції несе відповідальність, встановлену чинним законодавством.

 

 

 

Секретар міської ради                                     О.Ю.Вовканич-Белеканич